Dịch vụ cập nhật WordPress XML-RPC lên Ping

Khi chúng tôi đăng một bài viết mới hoặc cập nhật một bài viết hiện có trong blog của mình, chúng tôi nên sử dụng “Dịch vụ cập nhật WordPress” để thông báo cho các trang web và dịch vụ khác. Dịch vụ cập nhật là công cụ có thể được sử dụng để thông báo bên ngoài.

WordPress tự động thông báo các dịch vụ cập nhật bằng cách ping XML-RPC mỗi khi blog được cập nhật. Sau đó, các dịch vụ cập nhật đó thông báo cho mọi trang web riêng lẻ có sẵn trong chỉ mục của họ.

Dịch vụ Ping XML-RPC

Trang Codex của WordPress không được cập nhật trong thời gian dài và nó chứa các URI cho các dịch vụ ping hiện không hoạt động. Nhiều blog WordPress đã sao chép chúng và chúng tôi tìm thấy danh sách các dịch vụ không hoạt động trên toàn bộ blog.

Tôi sử dụng danh sách Dịch vụ cập nhật sau trên blog WordPress của mình. Tôi đã xác minh thủ công từng liên kết và cập nhật chúng thường xuyên. Cập nhật lần cuối vào ngày 26 tháng 2 năm 2015 .

 • http://rpc.pingomatic.com
 • http://rpc.twingly.com
 • http://blog.goo.ne.jp/XMLRPC
 • http://blogsearch.google.com/ping/RPC2
 • http://blogsearch.google.co.in/ping/RPC2
 • http://ping.bloggers.jp/rpc/
 • http://rpc.weblogs.com/RPC2
 • http://xping.pubsub.com/ping
 • http://rpc.technorati.com/rpc/ping
 • http://ping.feedburner.com
 • http://ping.blo.gs
 • http://www.blogpeople.net/servlet/weblogUpdates
 • http://ping.syndic8.com/xmlrpc.php
 • http://ping.weblogalot.com/rpc.php

Cách cập nhật danh sách Ping của WordPress

Tất cả những gì chúng ta phải làm là thêm danh sách các dịch vụ cập nhật ở trên vào quản trị viên WordPress của chúng tôi. Đi tới “Quản trị viên WordPress -> Cài đặt -> Viết” và thêm danh sách URI sau vào trường “Dịch vụ cập nhật”.