Đây có phải lỗi không: woocommerce_run_update

Có bác nào gặp tình trạng như thế này ko, gần đây thôi.
khi update woo.
update xong nó cứ báo như này, mặc dù rất lâu sau vẫn báo
Cập nhật dữ liệu WooCommerce
WooCommerce đang cập nhật cơ sở dữ liệu. Quá trình cập nhật sẽ mất ít phút, hãy kiên nhẫn. [View progress →]…