Database cũng bị dính covid: Mình đang chuyển database sang host mới nhưng bị dính virut nên nặng tới 600mb. Làm cách nào để xử lí hả anh em, không lẽ vào notepad xóa thủ công à.

Câu hỏi từ Group FB:
Database cũng bị dính covid:

Mình đang chuyển database sang host mới nhưng bị dính virut nên nặng tới 600mb. Làm cách nào để xử lí hả anh em, không lẽ vào notepad xóa thủ công à.
Nguồn: https://www.facebook.com/groups/wordpressvietnamteam/permalink/617235992310629/