Dạo này thời gian rãnh cũng nhiều, nên bác nào đang research wp hay html/css cứ inbox mình hướng dẫn cho. *Ps: Bác nào có team nhưng thiếu người thì cho mình chen 1 chân. Giá sinh viên. Mình chỉ làm dc parttime, tuần 20h. * > Cảm ơn mod duyệt bài

Dạo này thời gian rãnh cũng nhiều, nên bác nào đang research wp hay html/css cứ inbox mình hướng dẫn cho. *Ps: Bác nào có team nhưng thiếu người thì cho mình chen 1 chân. Giá sinh viên. Mình chỉ làm dc parttime, tuần 20h. * > Cảm ơn mod duyệt bài
0

Câu hỏi từ Group FB:
Dạo này thời gian rãnh cũng nhiều, nên bác nào đang research wp hay html/css cứ inbox mình hướng dẫn cho.

*Ps: Bác nào có team nhưng thiếu người thì cho mình chen 1 chân. Giá sinh viên. Mình chỉ làm dc parttime, tuần 20h. *

Cảm ơn mod duyệt bài
Nguồn: https://www.facebook.com/groups/wordpressvietnamteam/permalink/753099928724234/