Danh mục tin tức

Có plugin nào chia tin tức dạng như này không các bác. cảm ơn các bác