Dành cho các tín đồ Flatsome :) :) Hướng dẫn sử dụng Gallery mặc định của Flatsome vào ACF

Câu hỏi từ Group FB:
Dành cho các tín đồ Flatsome :slight_smile: :slight_smile:
Hướng dẫn sử dụng Gallery mặc định của Flatsome vào ACF
Nguồn: https://www.facebook.com/groups/wordpressvietnamteam/permalink/781191672581726/