Dạ cho em hỏi, mình có plugin nào tạo baner trái phải của web không ạ, hoặc đoạn code nào nhẹ và đơn giản ạ,

Dạ cho em hỏi, mình có plugin nào tạo baner trái phải của web không ạ, hoặc đoạn code nào nhẹ và đơn giản ạ,
0

Câu hỏi từ Group FB:
Dạ cho em hỏi, mình có plugin nào tạo baner trái phải của web không ạ, hoặc đoạn code nào nhẹ và đơn giản ạ,

Nguồn: https://www.facebook.com/groups/wordpressvietnamteam/permalink/639137873453774/