**Cứu - Sidebar trong page** Cái Theme mình đang dùng trong Page không có Sidebar, không có mục bật tắt luôn. Bây giờ làm thế nào để cưỡng bức nhét Sidebar - Widget vào ạ

**Cứu - Sidebar trong page** Cái Theme mình đang dùng trong Page không có Sidebar, không có mục bật tắt luôn. Bây giờ làm thế nào để cưỡng bức nhét Sidebar - Widget vào ạ
0

Câu hỏi từ Group FB:
Cứu - Sidebar trong page

Cái Theme mình đang dùng trong Page không có Sidebar, không có mục bật tắt luôn. Bây giờ làm thế nào để cưỡng bức nhét Sidebar - Widget vào ạ
Nguồn: https://www.facebook.com/groups/wordpressvietnamteam/permalink/562212941146268/