Cty mình cần tuyển 3 bạn có kinh nhiệm php 1 năm trở lên, lương 8 đến 15 triệu, làm việc tại lê văn lương, hà nội. b nào đáp ứng dc inbox mình

Cty mình cần tuyển 3 bạn có kinh nhiệm php 1 năm trở lên, lương 8 đến 15 triệu, làm việc tại lê văn lương, hà nội. b nào đáp ứng dc inbox mình
0

Câu hỏi từ Group FB:
Cty mình cần tuyển 3 bạn có kinh nhiệm php 1 năm trở lên, lương 8 đến 15 triệu, làm việc tại lê văn lương, hà nội. b nào đáp ứng dc inbox mình
Nguồn: https://www.facebook.com/groups/wordpressvietnamteam/permalink/756988698335357/