[CSS hay] Tự động ẩn thành phần sau thời gian nhất định

Nếu bạn không muốn dùng JS thì có thể dùng đoạn CSS này để tạo hiệu ứng đóng/tắt một cái popup hay cái khung div nào đó.

  .popup {
   animation: cssAnimation 0s 5s forwards;
   visibility: hidden;
  }

  @keyframes cssAnimation {
   to  { visibility: visible; }
  }

Trong đó .popup là class của thành phần cần đóng sau 5s ( 5 giây )

3 Likes

Rất hay nhưng khá tù! Vì khi popup hiện lên người dùng thường muốn ẩn nó đi! 5s là thời gian khá lâu mà lúc nào vào cũng hiện sẽ làm họ chán ko muốn vào lại nữa :slight_smile:

Dùng cho GA có bị phạt không nhỉ :smile:

k biết có phạt không mà gà die sau vài nốt :)))

js cookies cho nó chỉ hiện một lần là oke mà