Copy website to localhost Minh muốn copy 1 bản về local để sửa code , mà sửa link trong bảng options , trong file config đều ko được Login vào wp admin thì bị trả về homepage Cũng đã thử ip thay cho localhost cung. K được Mọi ng giúp mình với Cảm ơn

Câu hỏi từ Group FB:
Copy website to localhost

Minh muốn copy 1 bản về local để sửa code , mà sửa link trong bảng options , trong file config đều ko được

Login vào wp admin thì bị trả về homepage
Cũng đã thử ip thay cho localhost cung. K được
Mọi ng giúp mình với

Cảm ơn
Nguồn: WordPress Vietnam Team ❤ | Copy website to localhost