Content Grabber Premium

Download Content Grabber Premium 2 miễn phí - Một phần mềm rất tốt để trích xuất thông tin từ các trang web Internet và tạo các báo cáo XML, CSV và Excel

Tổng quan phần mềm Content Grabber Premium Trích xuất thông tin các website:

Content Grabber là một phần mềm rất tốt để trích xuất thông tin từ các trang web Internet. Thông thường thông tin bạn nhìn thấy trên các trang web được gắn với cấu trúc trang web và không thể được lưu vào định dạng ưa thích của bạn. Với chương trình này, bạn có thể trích xuất nhiều thông tin khác nhau như bảng, hình ảnh, video và các loại dữ liệu khác từ hầu hết mọi trang web và lưu trữ chúng ở định dạng có cấu trúc trong các báo cáo XML, CSV và Excel. Một trong những tính năng quan trọng của chương trình này là khả năng tự động hóa các hoạt động khai thác dữ liệu, bạn xác định một Tác nhân cho từng trang web và nhiệm vụ của nó là trích xuất dữ liệu từ các khu vực mục tiêu của bạn, sau đó bạn xác định Đại lý để tự động và Ghé thăm trang web mọi lúc và trích xuất dữ liệu mới.

Content Grabber Premium

Content Grabber Premium - Trích xuất thông tin các website

Content Grabber có thể hiểu các cấu trúc thông tin phức tạp, ngay cả những trang web có thông tin thay đổi linh hoạt và nhất thời hoặc thông tin nằm trên các trang khác nhau và bạn cần số trang để xem thông tin mới. Chương trình có thể xác định và trích xuất các định dạng hình ảnh và video cụ thể không thể lưu bình thường. Nó hỗ trợ nhiều định dạng đầu ra bao gồm cơ sở dữ liệu XML, CSV, Excel hoặc Oracle , SQL SERVER, My Sql và OLE DB. Dữ liệu này rất có giá trị và có thể được phân tích để xác định đối thủ cạnh tranh kinh doanh.

Các tính năng của Content Grabber Premium

  • Khả năng cao để phát hiện dữ liệu ngay cả từ các trang web Động và Ajax
  • Hỗ trợ các định dạng đầu ra rộng rãi
  • Giao diện đồ họa đơn giản và thao tác dễ dàng
  • Khả năng tự động hóa các hoạt động khai thác theo lịch trình hàng giờ, hàng ngày, hàng tuần và hàng tháng
  • Khả năng giám sát mạng xã hội của đối thủ
  • Báo cáo tức thời về thay đổi trang web.
HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT PHẦN MỀM :

**Mật khẩu giải nén (nếu có) : taiwebs.com**

**00 - Mật khẩu giải nén (nếu có): taiwebs.com**

1 - Giải nén và cài đặt [phần mềm](https://taiwebs.com/windows/)

2 - Thoát sau khi cài xong

3 - Sao chép File Patched vào thư mục cài đặt phần mềm

4 - Chạy File Patched với quyền "Run as admin" và kích hoạt chương trình

5 - Hoàn thành.

Nếu thấy thích và chúng tôi hi vọng các bạn hãy mua nó để ủng hộ nhà xuất bản.

Content Grabber Premium 2.72.3 22-09-2020 Tải về