Công ty quận 2 đang tuyển 2 wordpress (PHP): 1 junior; 1 senior kn 2-5 năm. Lương 10-20mil Lh mình nhận JD 0989937193

Công ty quận 2 đang tuyển 2 wordpress (PHP): 1 junior; 1 senior kn 2-5 năm. Lương 10-20mil Lh mình nhận JD 0989937193
0

Câu hỏi từ Group FB:
Công ty quận 2 đang tuyển 2 wordpress (PHP): 1 junior; 1 senior kn 2-5 năm. Lương 10-20mil
Lh mình nhận JD 0989937193
Nguồn: https://www.facebook.com/groups/wordpressvietnamteam/permalink/772146680152892/