Công ty mình cần tuyển gấp wordpress, kn 2 năm trở lên. Chỉ cần gật đầu về với em, Lương và đãi ngộ chăm sóc đặc biệt

Câu hỏi từ Group FB:
Công ty mình cần tuyển gấp wordpress, kn 2 năm trở lên. Chỉ cần gật đầu về với em, Lương và đãi ngộ chăm sóc đặc biệt

Nguồn: https://www.facebook.com/groups/wordpressvietnamteam/permalink/779508339416726/