Công ty mình cần clone website bằng Flatsome

Câu hỏi:
[HCM] Công ty mình cần clone website bằng Flatsome

Như tiêu đề Công ty mình cần clone web Air Compressors | Ingersoll Rand (chỉ phần này và giao diện trang chủ, các phần khác không cần)

Yêu cầu:

  • Clone 100% nội dung, bao gồm giao diện desktop, mobile, data từ vị trí icon, text, form đến menu, hiệu ứng, kích thước, vị trí các element…, 2 ngôn ngữ
  • Cá nhân: Làm trước trả sau (thanh toán theo tiến độ, xong giao diện thanh toán ⅓, xong data và các trang còn lại thanh toán ⅓, 2 tuần từ lúc nghiệm thu thanh toán ⅓ còn lại), cá nhận đến trực tiếp công ty kí hợp đồng
  • Công ty: trả trước theo tiến độ (⅓ giao diện, ⅓ data và các trang còn lại, ⅓ 2 tuần từ lúc nghiệm thu), bên mình sẽ đến công ty ký hợp đồng
  • Thanh toán 80% giá trị hợp đồng, sau 6 tháng nếu không phát sinh bất kì lỗi nào sẽ thanh toán 20% còn lại
  • Thời gian hoàn thành dưới 20 ngày.

Ace nào đáp ứng được nhu cầu trên có thể nhắn cho mình chi phí nhé. THANKS
Nguồn: WordPress Vietnam Team ✪ | [HCM] Công ty mình cần clone website bằng Flatsome