Công cụ nào giúp tìm và phân tích được từ xếp hạng từ khóa của 1 ngành vậy mn?

Câu hỏi từ Group FB:
Công cụ nào giúp tìm và phân tích được từ xếp hạng từ khóa của 1 ngành vậy mn?
Nguồn: https://www.facebook.com/groups/wordpressvietnamteam/permalink/846678192699740/