Code dịch WordPress không cần cài Plugin

Code dịch WordPress không cần cài Plugin
0

Như các bạn cũng biết là hiện tại WordPress chỉ có gói ngôn ngữ tiếng Việt nhưng khi bạn dùng một theme hay plugin chưa có tiếng Việt thì những thành phần đó đều là tiếng Anh. Nếu bạn đã làm bước cài tiếng Việt cho WordPress và muốn biết thêm cách tự dịch các plugin và theme thành tiếng Việt thì hãy thêm code này nhé.

/** Dich tieng viet */
function anhlinhmkt_change_translate_text( $translated_text ) {
if ( $translated_text == 'Old Text' ) {
$translated_text = 'New Translation';
}
return $translated_text;
}
add_filter( 'gettext', 'anhlinhmkt_change_translate_text', 20 );
function anhlinhmkt_change_translate_text_multiple( $translated ) {
$text = array(
'Mô tả' => 'Mô tả sản phẩm',
'Quick View' => 'Xem nhanh',
'Oops! That page can’t be found' => 'Lỗi 404! Trang web không tồn tại',
'It looks like nothing was found at this location. Maybe try one of the links below or a search'=> 'Chúng tôi không tìm thấy trang này trên hệ thống, vui lòng thử chức năng tìm kiếm bên dưới',
'Leave a comment' => 'Viết bình luận',
'Continue reading' => 'Đọc tiếp',
'View more' => 'Xem thêm',
'Category Archives' => 'Danh mục',
'SHOPPING CART' => 'Giỏ hàng',
'CHECKOUT DETAILS' => 'Thông tin thanh toán',
'ORDER COMPLETE' => 'Hoàn tất đặt hàng',
'CATEGORY ARCHIVES' => 'Chuyên mục',
'MY ACCOUNT'=> 'Tài khoản của tôi',
'Login'=> 'Đăng nhập tài khoản',
);
$translated = str_ireplace( array_keys($text), $text, $translated );
return $translated;
}
add_filter( 'gettext', 'anhlinhmkt_change_translate_text_multiple', 20 );
/** End Dich*/

Để xem hướng dẫn chi tiết các bạn có thể xem tại đây nhé
https://anhlinhmkt.com/huong-dan-dich-wordpress-khong-can-cai-plugin/