có tool free nào giúp migrate site lớn hơn 1gb không các bác ơi. e tìm down all in one bản 6.77 mà cài xong nó toàn ra bản 7.5

Câu hỏi từ Group FB:
có tool free nào giúp migrate site lớn hơn 1gb không các bác ơi. e tìm down all in one bản 6.77 mà cài xong nó toàn ra bản 7.5
Nguồn: https://www.facebook.com/groups/wordpressvietnamteam/permalink/790358558331704/