Có thể bạn chưa biết ? Forum wordpressvn.com được xây dựng bằng Discourse chứ không phải WordPress ? 😝

Có thể bạn chưa biết ? Forum wordpressvn.com được xây dựng bằng Discourse chứ không phải WordPress ? 😝
0

Câu hỏi từ Group FB:
Có thể bạn chưa biết ?
Forum wordpressvn.com được xây dựng bằng Discourse chứ không phải WordPress ? :stuck_out_tongue_closed_eyes:
Nguồn: https://www.facebook.com/groups/wordpressvietnamteam/permalink/555594658474763/