Có plugin nào sync data woocommercer sang google sheet mà lấy được cả url sản phẩm không các bác nhỉ

Có plugin nào sync data woocommercer sang google sheet mà lấy được cả url sản phẩm không các bác nhỉ
0

Câu hỏi từ Group FB:
Có plugin nào sync data woocommercer sang google sheet mà lấy được cả url sản phẩm không các bác nhỉ
Nguồn: https://www.facebook.com/groups/wordpressvietnamteam/permalink/701262870574607/