Có những bài học mất cả trăm triệu mới nhận ra

Câu hỏi:
Có những bài học mất cả trăm triệu mới nhận ra.
Thời gian trước tôi rất thích lấy những plugin ( ứng dụng trên web ) từ những code đã null.
Dù đã biết code mà null rất nhiều mã độc.
Nhưng không phải hễ cái gì cũng mua thì tiền nào chịu cho nỗi… web chạy 3 4 năm không ảnh hưởng gì…
Một ngày đẹp trời… mình bị hack. Cứ nghĩ mình giữ data thì cài lại thôi…
Nó xâm nhập hệ thống đến mức đã làm mọi cách vẫn không dứt điểm… cuối cùng tôi quyết đị bỏ luôn data không cần nữa.
Tại web tôi có views…
Nhưng do công việc khá bận. Nên cài lại không bố tốt ưu, và bố cục web cho google adsense .
Tiền mất 97% suốt 6 tháng mà mình không nhận ra. Khi chợt nhớ ra thì tiền mất quá nhiều trong suốt 6 tháng.

Mình chia sẻ zui… không phải mình không biết, nhưng cảnh báo mọi người đừng dùng code null , đừng như mình
Nguồn: Redirecting...