Có nên sử dụng 2 domain cho 1 hosting chính để seo không anh em? Ví dụ : aaa.com, giờ mún trỏ thêm xxa.com về 1 hosting thì nó có tự động chuyển tất cả các permalink không?

Có nên sử dụng 2 domain cho 1 hosting chính để seo không anh em? Ví dụ : aaa.com, giờ mún trỏ thêm xxa.com về 1 hosting thì nó có tự động chuyển tất cả các permalink không?
0

Câu hỏi từ Group FB:
Có nên sử dụng 2 domain cho 1 hosting chính để seo không anh em? Ví dụ : aaa.com, giờ mún trỏ thêm xxa.com về 1 hosting thì nó có tự động chuyển tất cả các permalink không?
Nguồn: https://www.facebook.com/groups/wordpressvietnamteam/permalink/707872893246938/