Có cách nào mình tự set một bài viết nhất định trong mụ bài viết liên quan ở dưới không ạ

Câu hỏi từ Group FB:
Có cách nào mình tự set một bài viết nhất định trong mụ bài viết liên quan ở dưới không ạ
Nguồn: https://www.facebook.com/groups/wordpressvietnamteam/permalink/848389692528590/