Có cách nào đăng ký google map API mà không bị chặn ở VN không các bác. Cứ lên khoảng 200 request là lại lỗi không tải được map :(

Câu hỏi từ Group FB:
Có cách nào đăng ký google map API mà không bị chặn ở VN không các bác. Cứ lên khoảng 200 request là lại lỗi không tải được map :frowning:
Nguồn: Redirecting...