Có bro nào giúp mình liên kết giữa hosting và tên miền được không. Mình liên kết mà ko hiểu sao bị lỗi

Có bro nào giúp mình liên kết giữa hosting và tên miền được không. Mình liên kết mà ko hiểu sao bị lỗi
0

Câu hỏi từ Group FB:
Có bro nào giúp mình liên kết giữa hosting và tên miền được không. Mình liên kết mà ko hiểu sao bị lỗi
Nguồn: https://www.facebook.com/groups/wordpressvietnamteam/permalink/545677439466485/