Có bác nào share lại theme flatsome không ạ, e do làm hay bị lỗi sẽ revert máy đi làm lại, nên cần bác nào đảm bảo về theme lẫn key ạ. Cảm ơn ad duyệt bài

Câu hỏi từ Group FB:
Có bác nào share lại theme flatsome không ạ, e do làm hay bị lỗi sẽ revert máy đi làm lại, nên cần bác nào đảm bảo về theme lẫn key ạ.

Cảm ơn ad duyệt bài
Nguồn: https://www.facebook.com/groups/wordpressvietnamteam/permalink/807204699980423/