Có bác nào làm web đa ngôn ngữ k cho e hỏi chút

Có bác nào làm web đa ngôn ngữ k cho e hỏi chút
0

Câu hỏi từ Group FB:
Có bác nào làm web đa ngôn ngữ k cho e hỏi chút
Nguồn: https://www.facebook.com/groups/wordpressvietnamteam/permalink/784564655577761/