có bác nào dùng "WordPress Gutenberg" build blog chưa, cho e xin ít kinh nghiệm vs ạ

có bác nào dùng "WordPress Gutenberg" build blog chưa, cho e xin ít kinh nghiệm vs ạ
0

Câu hỏi từ Group FB:
có bác nào dùng “WordPress Gutenberg” build blog chưa, cho e xin ít kinh nghiệm vs ạ
Nguồn: https://www.facebook.com/groups/wordpressvietnamteam/permalink/675717009795860/