Có bác nào đang dùng CRM trên nền tảng wordpress ko? Cái nào dùng thì ok các bác nhì

Câu hỏi từ Group FB:
Có bác nào đang dùng CRM trên nền tảng wordpress ko?
Cái nào dùng thì ok các bác nhì
Nguồn: Redirecting...