Có bác nào chặn ddos không Ddos khá nặng cloudflare bật rồi nhưng không hiệu quả. VPS chỉ có load > 2 core là full cpu rồi mà load average toàn trên 100

Có bác nào chặn ddos không Ddos khá nặng cloudflare bật rồi nhưng không hiệu quả. VPS chỉ có load > 2 core là full cpu rồi mà load average toàn trên 100
0

Câu hỏi từ Group FB:
Có bác nào chặn ddos không

Ddos khá nặng cloudflare bật rồi nhưng không hiệu quả. VPS chỉ có load > 2 core là full cpu rồi mà load average toàn trên 100
Nguồn: https://www.facebook.com/groups/wordpressvietnamteam/permalink/706071953427032/