Có bác nào biết viết cron ko ạ? Em trả phí --- Nếu plugin đang mở -> 6 tiếng sau tự động tắt Nếu plugin đang tắt -> 5 phút sau tự động mở lại Và cứ thế liên tục Tại vì e đang dùng cái plugin hay bị đơ nên cần tắt mở lại thì plugin mới hoạt động lại

Có bác nào biết viết cron ko ạ? Em trả phí --- Nếu plugin đang mở -> 6 tiếng sau tự động tắt Nếu plugin đang tắt -> 5 phút sau tự động mở lại Và cứ thế liên tục Tại vì e đang dùng cái plugin hay bị đơ nên cần tắt mở lại thì plugin mới hoạt động lại
0

Câu hỏi từ Group FB:
Có bác nào biết viết cron ko ạ? Em trả phí

Nếu plugin đang mở -> 6 tiếng sau tự động tắt
Nếu plugin đang tắt -> 5 phút sau tự động mở lại
Và cứ thế liên tục
Tại vì e đang dùng cái plugin hay bị đơ nên cần tắt mở lại thì plugin mới hoạt động lại
Nguồn: https://www.facebook.com/groups/wordpressvietnamteam/permalink/724124091621818/