có bac nào bị như mình, sử dụng shortpixel nhưng web không hiển thị webp (trình duyệt chrome) nhưng ảnh thumbnail bài viết thì nó lại ra webp web của mình alonuocsuoi.com

có bac nào bị như mình, sử dụng shortpixel nhưng web không hiển thị webp (trình duyệt chrome) nhưng ảnh thumbnail bài viết thì nó lại ra webp web của mình alonuocsuoi.com
0

Câu hỏi từ Group FB:
có bac nào bị như mình, sử dụng shortpixel nhưng web không hiển thị webp (trình duyệt chrome) nhưng ảnh thumbnail bài viết thì nó lại ra webp

web của mình alonuocsuoi.com
Nguồn: https://www.facebook.com/groups/wordpressvietnamteam/permalink/547873872580175/