Có bác bào dùng Flatsome cho e hỏi cái nút chuyển slide, sao nó cứ bị lệch vậy, muốn chỉnh vị trí của nó thì làm thế nào?. Cảm ơn các bác

Câu hỏi từ Group FB:
Có bác bào dùng Flatsome cho e hỏi cái nút chuyển slide, sao nó cứ bị lệch vậy, muốn chỉnh vị trí của nó thì làm thế nào?. Cảm ơn các bác
Nguồn: https://www.facebook.com/groups/wordpressvietnamteam/permalink/659987724702122/