Có bác bào dùng Flatsome cho e hỏi cái nút chuyển slide, sao nó cứ bị lệch vậy, muốn chỉnh vị trí của nó thì làm thế nào?. Cảm ơn các bác

Có bác bào dùng Flatsome cho e hỏi cái nút chuyển slide, sao nó cứ bị lệch vậy, muốn chỉnh vị trí của nó thì làm thế nào?. Cảm ơn các bác
0

Câu hỏi từ Group FB:
Có bác bào dùng Flatsome cho e hỏi cái nút chuyển slide, sao nó cứ bị lệch vậy, muốn chỉnh vị trí của nó thì làm thế nào?. Cảm ơn các bác
Nguồn: https://www.facebook.com/groups/wordpressvietnamteam/permalink/659987724702122/