Có anh chị nào biết plugin nào đồng bộ sản phẩm từ WordPress sang WordPress (1 web này sang 1 web khác không cần phải đăng 1 lần 2 web) không các anh/chị, chỉ em với. Tks ạ

Câu hỏi từ Group FB:
Có anh chị nào biết plugin nào đồng bộ sản phẩm từ WordPress sang WordPress (1 web này sang 1 web khác không cần phải đăng 1 lần 2 web) không các anh/chị, chỉ em với. Tks ạ
Nguồn: Redirecting...