Có ai từng bị lỗi Xampp chưa apache không chạy, mình bị lỗi 2 lần rồi nản quá ae giúp mình với.

Câu hỏi từ Group FB:
Có ai từng bị lỗi Xampp chưa apache không chạy, mình bị lỗi 2 lần rồi nản quá ae giúp mình với.
Nguồn: https://www.facebook.com/groups/wordpressvietnamteam/permalink/554451611922401/