Có ai ở hà nội rỗi buổi tối không chỉ giáo cho em với ạ. Em mới bắt đầu từ 0 nên chưa biết gì 😢

Có ai ở hà nội rỗi buổi tối không chỉ giáo cho em với ạ. Em mới bắt đầu từ 0 nên chưa biết gì 😢
0

Câu hỏi từ Group FB:
Có ai ở hà nội rỗi buổi tối không chỉ giáo cho em với ạ. Em mới bắt đầu từ 0 nên chưa biết gì :cry:
Nguồn: https://www.facebook.com/groups/wordpressvietnamteam/permalink/793421911358702/