Có ai nhận tối ưu tốc độ tải trang trên Wordpress - Trang về E- Commerce Em có 2 Site cần tồi ưu

Câu hỏi từ Group FB:
Có ai nhận tối ưu tốc độ tải trang trên Wordpress - Trang về E- Commerce
Em có 2 Site cần tồi ưu
Nguồn: https://www.facebook.com/groups/wordpressvietnamteam/permalink/758425168191710/