Có ai dạy mình dùng auto spinner liên kết với các nhóm facebook không ? ^=^ mình trả học phí ạ

Có ai dạy mình dùng auto spinner liên kết với các nhóm facebook không ? ^=^ mình trả học phí ạ
0

Câu hỏi từ Group FB:
Có ai dạy mình dùng auto spinner liên kết với các nhóm facebook không ? ^=^ mình trả học phí ạ
Nguồn: https://www.facebook.com/groups/wordpressvietnamteam/permalink/587795471921348/