Có ai bị giống em không ạ, từ đầu năm đến giờ google adsense giảm tiền 60 70 %

Câu hỏi từ Group FB:
Có ai bị giống em không ạ, từ đầu năm đến giờ google adsense giảm tiền 60 70 %
Nguồn: Redirecting...