Cíu Mình vừa phát hiện có 2 email rác (địa chỉ không có) mà nó lại tự đăng ký được thành thành viên Admin. Xin hỏi chống vụ này kiểu gì ạ

Câu hỏi từ Group FB:
Cíu

Mình vừa phát hiện có 2 email rác (địa chỉ không có) mà nó lại tự đăng ký được thành thành viên Admin. Xin hỏi chống vụ này kiểu gì ạ
Nguồn: Redirecting...