Chuyển từ có www sang không có www nhưng blog em làm backlink nội bộ thủ công trước đây làm có www vậy có cần phải chỉnh lại các back link đó để tốt cho seo web không ah??

Chuyển từ có www sang không có www nhưng blog em làm backlink nội bộ thủ công trước đây làm có www vậy có cần phải chỉnh lại các back link đó để tốt cho seo web không ah??
0

Câu hỏi từ Group FB:
Chuyển từ có www sang không có www nhưng blog em làm backlink nội bộ thủ công trước đây làm có www vậy có cần phải chỉnh lại các back link đó để tốt cho seo web không ah??
Nguồn: https://www.facebook.com/groups/wordpressvietnamteam/permalink/548430819191147/