Chuyện là khách hàng ra yêu cầu với mỗi bài đăng thì nên hiện Upcoming và past. Nhưng em không biết so sánh giữa ngày em lấy được qua mỗi lần bài post được public và ngày hiện tại như thế nào. Có anh chị nào cho em cái keywords em tự tìm ko ạ

Câu hỏi từ Group FB:
Chuyện là khách hàng ra yêu cầu với mỗi bài đăng thì nên hiện Upcoming và past. Nhưng em không biết so sánh giữa ngày em lấy được qua mỗi lần bài post được public và ngày hiện tại như thế nào. Có anh chị nào cho em cái keywords em tự tìm ko ạ
Nguồn: Redirecting...