Cho mình hỏi: Post của mình nó giới hạn số lượng ký tự bài viết... quá giới hạn thì post nó trắng xóa luôn... giờ chỉnh nó ở đâu vậy ạ?

Câu hỏi từ Group FB:
Cho mình hỏi:
Post của mình nó giới hạn số lượng ký tự bài viết… quá giới hạn thì post nó trắng xóa luôn… giờ chỉnh nó ở đâu vậy ạ?
Nguồn: https://www.facebook.com/groups/wordpressvietnamteam/permalink/859132181454341/