cho mình hỏi plugin bảo hành sản phầm

các bạn cho mình hỏi có plugin nào ghi nhận thông tin bảo hành sản phẩm ( ngày mua, tên sản phẩm, số seri…) . cám ơn các bạn

Plugin này phải tự code thôi b. Ib Ad nếu chưa tìm được plugin nào phù hợp nhé.