Cho mình hỏi muốn chèn 1 nội dung cứng vào một chuyên mục cấp 2

Cho mình hỏi muốn chèn 1 nội dung cứng vào một chuyên mục cấp 2
0

Mình đang tự mò làm wordpress mình biết cách chèn code cứng cho all các chuyên mục.
Nhưng giờ mình muốn chèn nội dung thế này

Mình có một mục cha là gift -> gift wine -> gift wine hennesy (còn nhiều thằng khác cho chuyên mục cấp 3)
Và nội dung cứng mình muốn chèn vào cho một thằng này chẳng hạn thì sẽ làm như thế nào? nhờ các bác anh chi cao thủ chỉ giúp!!!