Cho mình hỏi mình cài astra và kích hoạt rồi và mình cài giao diện cho web xong mình vào xem web thì không có giỏ hàng và các sản phẩm ạ chỉ giúp mình với

Cho mình hỏi mình cài astra và kích hoạt rồi và mình cài giao diện cho web xong mình vào xem web thì không có giỏ hàng và các sản phẩm ạ chỉ giúp mình với
0

Câu hỏi từ Group FB:
Cho mình hỏi mình cài astra và kích hoạt rồi và mình cài giao diện cho web xong mình vào xem web thì không có giỏ hàng và các sản phẩm ạ chỉ giúp mình với
Nguồn: https://www.facebook.com/groups/wordpressvietnamteam/permalink/814967485870811/