cho mình hỏi Host bên nào xài ổn định vậy. iNET đang bị DDos sáng giờ rồi các bác ạ :((

cho mình hỏi Host bên nào xài ổn định vậy. iNET đang bị DDos sáng giờ rồi các bác ạ :((
0

Câu hỏi từ Group FB:
cho mình hỏi Host bên nào xài ổn định vậy. iNET đang bị DDos sáng giờ rồi các bác ạ :((
Nguồn: https://www.facebook.com/groups/wordpressvietnamteam/permalink/760096728024554/