Cho mình hỏi có ai biết plugin nào cho khách hàng tự design không gian của họ bằng những sản phẩm trên website của mình không ạ ? Tương tự như trang này :

Câu hỏi từ Group FB:
Cho mình hỏi có ai biết plugin nào cho khách hàng tự design không gian của họ bằng những sản phẩm trên website của mình không ạ ?
Tương tự như trang này :
Nguồn: https://www.facebook.com/groups/wordpressvietnamteam/permalink/652308765470018/