Cho mình hỏi chút. Mình có làm cái web bằng theme Newspaper nhưng sao khi mình vào web trên máy tính mà nó cứ hiện giao diện mobi

Câu hỏi từ Group FB:
Cho mình hỏi chút. Mình có làm cái web bằng theme Newspaper nhưng sao khi mình vào web trên máy tính mà nó cứ hiện giao diện mobi
Nguồn: https://www.facebook.com/groups/wordpressvietnamteam/permalink/596579511042944/