Cho em xin hỏi. Em muốn chạy tính năng 2 ngôn ngữ và load tiền tệ hàng hoá theo ngôn ngữ + location để ship hàng. Thì có plugin nào hỗ trợ cho 3 việc này ko ạ? Em cảm ơn.

Cho em xin hỏi. Em muốn chạy tính năng 2 ngôn ngữ và load tiền tệ hàng hoá theo ngôn ngữ + location để ship hàng. Thì có plugin nào hỗ trợ cho 3 việc này ko ạ? Em cảm ơn.
0

Câu hỏi từ Group FB:
Cho em xin hỏi. Em muốn chạy tính năng 2 ngôn ngữ và load tiền tệ hàng hoá theo ngôn ngữ + location để ship hàng.
Thì có plugin nào hỗ trợ cho 3 việc này ko ạ? Em cảm ơn.
Nguồn: https://www.facebook.com/groups/wordpressvietnamteam/permalink/672585890108972/